04_ENERGA ksiega znaku_znak poziomy

Oświadczenie Zarządu SKS Bałtyk Gdynia

W związku z doniesieniami medialnymi z dnia 25.11.2020 r. dotyczącymi dewastacji elewacji budynku mieszkalnego na terenie miasta Gdynia, Zarząd SKS Bałtyk Gdynia oświadcza, że klub SKS Bałtyk Gdynia oraz cała społeczność związana Biało-Niebieską Rodziną stanowczo odcina się od wydarzeń związanych ze zniszczeniem muralu oraz potępia wszelkie akty wandalizmu.

Jednocześnie Zarząd SKS Bałtyk Gdynia w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Kibiców Bałtyk Gdynia informuje, że w przypadku wykorzystywania przez kogokolwiek barw, herbu oraz nazwy klubu Bałtyk Gdynia w sposób godzący w dobre imię klubu lub w sposób niezgodny z prawem, podejmie stosowne kroki prawne.

Zarząd SKS Bałtyk Gdynia