znak A inwersyjny PANTONE

Zarząd Klubu

Jacek PASZULEWICZ – prezes zarządu
Michał LISTKIEWICZ – wiceprezes zarządu
Andrzej ADAMCZYK – członek zarządu