04_ENERGA ksiega znaku_znak poziomy

RODO

„Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Stowarzyszenie Klub Sportowy Bałtyk Gdynia z siedzibą w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 5/9 wpisanego do Przedsiębiorców i Rejestru Stowarzyszeń , Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000069415, posiadającym numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5861928025, REGON: 191441090″