04_ENERGA ksiega znaku_znak poziomy

Akredytacje

Akredytacje na imprezy sportowe organizowane przez SKS Bałtyk Gdynia

 1. Akredytacje obowiązują podczas meczów SKS Bałtyk rozgrywanych na Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni.
 2. SKS Bałtyk przyjmuje wnioski wyłącznie na formularzu klubowym.
 3. Wniosek o przyznanie akredytacji należy przesłać drogą elektroniczną (e-mail: sks@baltykgdynia.pl), faksem (nr tel.: 58 622 00 99) lub złożyć w sekretariacie klubu.
 4. Wniosek jednorazowy należy dostarczyć najpóźniej do godziny 12.00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym mecz, którego akredytacja ma dotyczyć.
 5. Wniosek na sezon należy opatrzyć pieczątką firmową oraz podpisem redaktora naczelnego.
 6. W związku z wymogami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych do wniosku powinien zostać dołączony skan/ksero dowodu osobistego z widocznym nr PESEL.
 7. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku nie jest równoznaczne z udzieleniem akredytacji przez SKS Bałtyk.
 8. Złożenie wniosku jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie akredytacyjnym.
 9. Informacja o przyznaniu akredytacji zostanie przesłana na wskazany adres e-mail lub nr faksu.
 10. Odbiór akredytacji: w sekretariacie klubu w ostatni dzień roboczy przed meczem lub – jedynie w przypadku akredytacji jednorazowych – w oznaczonej kasie stadionu (nie wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem meczu) po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL.
 11. Dostępne akredytacje:
  * PRASA/INTERNET – (czerwona) upoważnia do wstępu na trybuny oraz do budynku stadionu.
  * FOTO/WIDEO – (zielona) upoważnia do wstępu na płytę boiska, trybuny i do budynku stadionu.

Fotoreporterów obowiązuje kamizelka, którą można wypożyczyć w recepcji stadionu.

Pliki do pobrania