04_ENERGA ksiega znaku_znak poziomy

Informacje


herb PNG || herb JPG
Adres do korespondencji
SKS Bałtyk Gdynia
81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9

Biuro
ul. Kazimierza Górskiego 10, 81-302 Gdynia
budynek NSR, I piętro, pokój nr 4
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:00 – 15:00,
wtorek: 09:00 – 17:00

Kontakt telefoniczny
tel. kom. 601 33 1930

Kontakt elektroniczny
sks@baltykgdynia.pl – biuro klubu

Pozostałe informacje
KRS 69415 ♦ NIP 586 19 28 025 ♦ REGON 191441090
Konto główne
mBank 62 1140 2017 0000 4002 1249 1389
Konto do wpłat składek
mBank 19 1140 2017 0000 4802 1287 3757 *

* dotyczy składek na cele statutowe z tytułu udziału w szkoleniu piłkarskim i obozach
(roczniki 2000 i młodsi). W pierwszej kolejności składki należy opłacać poprzez platformę BM

Aktualizacja: 01.02.2020

SPORTOWE SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY DOFINANSOWUJE GMINA MIASTA GDYNI