znak A inwersyjny PANTONE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia SKS Bałtyk Gdynia

Zarząd SKS Bałtyk Gdynia informuje, że w dniu 2.01.2020 o godz. 18:30 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia SKS Bałtyk Gdynia.

Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Narodowego Stadionu Rugby przy ul Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni.

Porządek obrad zebrania jest dostępny w siedzibie Klubu przy ul Kazimierza Górskiego 10 pokój nr 4.