znak A inwersyjny PANTONE

Dziękujemy Panie Trenerze

Zarząd klubu informuje, że Marcin Samborski przestaje pełnić funkcję trenera I drużyny Bałtyku Gdynia, gdyż Umowa wygasająca z dniem 31.12.2019 r. nie zostanie przedłużona.
Jednocześnie Zarząd klubu SKS Bałtyk Gdynia pragnie podziękować Trenerowi za pracę w klubie i życzy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.