04_ENERGA ksiega znaku_znak poziomy

Mamy nowy Zarząd

Dziś odbyło się Walne Zebranie Członków SKS Bałtyk Gdynia, na którym zdecydowano, iż z dniem 3 czerwca 2024 roku Zarząd Klubu będą reprezentować:
  • Andrzej Adamczyk – Prezes Zarządu
  • Michał Kmieciak – Wiceprezes Zarządu
  • Maciej Kaźmierczak – Członek Zarządu
  • Dariusz Leman – Członek Zarządu
Jednocześnie podjęto decyzję, że Michał Listkiewicz piastujący dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu, został Doradcą Zarządu SKS Bałtyk Gdynia.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
  • Mirosław Jankowski
  • Piotr Zglejc
  • Nikos Podias