Bilety i karnety - wiosna 2017

Bilety

Rodzaj
Cena (PLN)
 •  
 • *    ulga dla: pań, uczniów, studentów, rencistów i emerytów (za okazaniem ważnego dokumentu ze zdjęciem) 
 • **  korzyści: wjazd na wewnętrzny parking NSR, catering, miejsce w sektorze VIP 
 • *** ulga dla: pań i dzieci do lat 12 
 •  
 • Klub zastrzega sobie prawo ograniczenia lub całkowitego wstrzymania sprzedaży biletów VIP na wybrane mecze.
normalny 10
ulgowy* 5
sektor gości 15
VIP** 50
VIP ulgowy*** 25


 

Karnety

Rodzaj
Cena (PLN)
 •  
 • Sprzedaż karnetów: od 1 marca 2017 
 • Liczba karnetów VIP ograniczona do 40 sztuk. 

  Sprzedaż karnetów odbywa się w biurze klubu w godzinach pracy.
   Przy zakupie niezbędny jest aktualny dowód tożsamości z nr PESEL. 

  Osoby pragnące nabyć karnet drogą pocztową prosimy o przesłanie informacji na adres: 
  redakcja@baltykgdynia.pl 
normalny 70  
ulgowy
VIP 350
VIP ulgowy