04_ENERGA ksiega znaku_znak poziomy

Komunikat klubu SKS Bałtyk Gdynia

W dniu 19.01.2022 wybrano nowe władze SKS Bałtyk Gdynia.

Prezesem Zarządu został Jacek Goliński, Wiceprezesem ponownie został Michał Listkiewicz, Członkiem Zarządu ponownie został Andrzej Adamczyk. Ze względów zawodowych i osobistych z zarządu odeszli Andrzej Szwarc oraz Andrzej Bussler.

Jednocześnie powołano Radę Sportową SKS Bałtyk Gdynia w skład której weszli:

  1. Czesław Michniewicz
  2. Andrzej Bussler
  3. Andrzej Szwarc