04_ENERGA ksiega znaku_znak poziomy

Oświadczenie Zarządu

Oświadczenie Zarządu SKS Bałtyk Gdynia

Nowo powołany zarząd SKS Bałtyk Gdynia informuje z całą stanowczością, iż nic nie wiedział ani nie autoryzował oraz nie ma nic wspólnego z artykułem, który ukazał się na łamach portalu Młodej Gdyni po naszym ostatnim Nadzwyczajnym Walnym Wyborczym które miało miejsce 4 stycznia.
Jednocześnie stwierdzamy, iż wywiad jest pełen błędów, nieścisłości oraz wyjątkowo rażącej treści szkodzącej dobrym relacjom klubu z Miastem Gdynia oraz życzliwym nam pracownikami Gdyńskiego Centrum Sportu.

Zarząd SKS Bałtyk Gdynia