znak A inwersyjny PANTONE

Bałtyk będzie współpracował z Jaguarem Gdańsk

Zarząd SKS Bałyk Gdynia informuje, że podpisana została umowa współpracy pomiędzy SKS Bałtyk Gdynia a TKKF Jaguar Gdańsk. Mając na uwadze przyjętą politykę rozwoju klubu SKS Bałtyk Gdynia, w której kluczową rolę odgrywają wychowankowie oraz zawodnicy z regionu, a także obopólne korzyści płynące ze współpracy w ramach szkolenia piłkarskiego, obie strony zdecydowały się na szeroko rozumianą współpracę.