znak A inwersyjny PANTONE

Wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia

Dnia 2 stycznia 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków  Stowarzyszenia SKS Bałtyk Gdynia, na którym wybrano nowe władze Stowarzyszenia.
Nowy Zarząd ukonstytuował się w składzie:
Jacek Paszulewicz – Prezes Zarządu
Michał Listkiewicz– Wiceprezes Zarządu
Andrzej Adamczyk – Członek Zarządu