znak A inwersyjny PANTONE

Komunikat Zarządu

Z dniem 25.10.2019 r. Zarząd SKS Bałtyk Gdynia podaje się w całości do dymisji.
Prowadzone są zaawansowane rozmowy z kandydatami do nowego Zarządu.
Ukonstytuowanie nowych władz nastąpi podczas Nadzwyczajnego Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków SKS Bałtyk Gdynia.