znak A inwersyjny PANTONE

Odszedł Rajmund Cyrson

Z bólem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi, byłego Wiceprezesa Rajmunda Cyrsona.

Rajmund Cyrson przeżył 76 lat będąc aktywnym mieszkańcem Rumi (korzenie rodzinne) i Gdyni szczególnie na niwie sportowej.
Początkowo w latach 60-tych jako zawodnik klubu w Rumi, a następnie SKS „BAŁTYK” w Gdyni.
Po zakończeniu kariery sportowej, będąc pracownikiem Stoczni Gdyńskiej, sprawując stanowiska kierownicze, równolegle był animatorem życia sportowego wśród pracowników Stoczni i ich rodzin w Ognisku TKKF.
W latach 70-tych działał w BAŁTYKU w sekcji piłki nożnej, a w latach 80-tych, latach
największej świetności klubu, członek Zarządu Klubu i wieloletni Wiceprezes.
Barwom biało-niebieskim był wierny do ostatnich dni uczestnicząc jako aktywny sympatyk na meczach piłkarzy BAŁTYKU.
Cześć Jego pamięci !

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 7 czerwca, w piątek, o godz. 13.00 na cmentarzu witomińskim.