energa_sponsor_strategiczny

Przedłużyliśmy umowę ze strategicznym sponsorem

Miło jest nam zakomunikować, że Grupa Enegra wciąż jest sponsorem strategicznym Bałtyku.

W dniu dzisiejszym strony ustaliły, że umowa będzie obowiązywała do końca obecnego sezonu, oczywiście z opcją jej przedłużenia.
Grupa Energa została sponsorem strategicznym Bałtyku Gdynia w sierpniu 2017 roku. Decyzja o współpracy została podjęta przede wszystkim ze względu na realizowaną przez Bałtyk działalność sportową, zorientowaną na szkolenie i wychowywanie młodzieży. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że ważne dla firmy jest wspieranie lokalnych projektów, służących integracji mieszkańców Trójmiasta.
Logo Energii będzie nadal widniało na koszulkach zarówno drużyny seniorskiej, jaki grup juniorskich i dzieci trenujących w naszym klubie.

  • Cieszymy się, że Energa nadal nam ufa i wspólne z nami chce kontynuować budowę silnego ośrodka piłkarskiego – mówi Józef Stopyra, prezes Bałtyku.
    Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z  tak renomowaną firmą. Liczymy, że zaowocuje ona w końcu awansem sportowym, na który liczą wszyscy związani z biało-niebieskimi barwami  

Grupa Energa łączy działalność sponsoringową z inicjatywami podejmowanymi w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Od lat wspiera popularyzację sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Od 2008 roku działania te prowadzi pod wspólną nazwą Energa Sport. W programach firmy co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy dzieci i młodzieży.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej.
Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.