znak A inwersyjny PANTONE

Ludzie Klubu

Dyrektor SKS Bałtyk
Grzegorz MÓŁKA
e-mail: g.molka@baltykgdynia.pl

Dyrektor SKS Bałtyk AP
Stanisław RAJEWICZ
e-mail: redakcja@baltykgdynia.pl

Biuro SKS Bałtyk i SKS Bałtyk AP
Ryszard MARSZANDT
e-mail: sks@baltykgdynia.pl
Wojciech KONKOL
e-mail: w.konkol@baltykgdynia.pl

Koordynator AP ds. szkolenia
Jerzy JASTRZĘBOWSKI
e-mail: j.jastrzebowski@baltykgdynia.pl

Kierownik zespołu seniorów
Adam TOMASZEWSKI
e-mail: a.tomaszewski@baltykgdynia.pl

Foto
Jacek KALISZEWSKI
Konrad NIŻNIK