Akredytacje


Formularze do pobrania 

             
WNIOSEK JEDNORAZOWY                            WNIOSEK NA SEZON       


Akredytacje na imprezy sportowe organizowane przez SKS Bałtyk 
 

1/ Akredytacje obowiązują podczas meczów SKS Bałtyk rozgrywanych na Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni.

2/ SKS Bałtyk przyjmuje wnioski wyłącznie na formularzu klubowym.

3/ Wniosek o przyznanie akredytacji należy przesłać drogą elektroniczną (e-mail: sks@baltykgdynia.pl ), faksem (nr tel.: 58 622 00 99) lub złożyć w sekretariacie klubu. 

4/ Wniosek jednorazowy należy dostarczyć najpóźniej do godziny 12.00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym mecz, którego akredytacja ma dotyczyć. 
5/ Wniosek na sezon należy opatrzyć pieczątką firmową oraz podpisem redaktora naczelnego. 

6/ W związku z wymogami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych do wniosku powinien zostać dołączony skan/ksero dowodu osobistego z widocznym nr PESEL.
7/ Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku nie jest równoznaczne z udzieleniem akredytacji przez SKS Bałtyk. 
8/ Złożenie wniosku jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie akredytacyjnym.
9/ Informacja o przyznaniu akredytacji zostanie przesłana na wskazany adres e-mail lub nr faksu. 
10/ Odbiór akredytacji: w sekretariacie klubu w ostatni dzień roboczy przed meczem lub - jedynie w przypadku akredytacji jednorazowych - w oznaczonej kasie stadionu (nie wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem meczu) po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL. 
11/ Dostępne akredytacje:
      * PRASA/INTERNET - (czerwona)  upoważnia do wstępu na trybuny oraz do budynku stadionu.

      * FOTO/WIDEO        - (zielona)      upoważnia do wstępu na płytę boiska, trybuny i do budynku stadionu.    
        Fotoreporterów obowiązuje kamizelka, którą można wypożyczyć w recepcji stadionu.